Úvod

VITAJTE NA NAŠEJ STRÁNKE

Spločnosť Kováčik s.r.o vznikla v roku 1994. Pri jej vzniku sa spoločnosť venovala len servisu
a predaju hasiacich prístrojov a hydrantov. V súčasnosti už ponúkame kompexné služby
v oblasti protipožiarnej ochrany. Neustále modernizujeme a rozširujeme naše technologické
vybavenie servisu a služieb, aby sme boli schopní plniť všetky požiadavky našich súčasných
aj budúcich zákazníkov. V súčasnosti máme 10 zamestnancov.